drzewoArborystyka jest profesją zajmującą się kompleksową opieką nad drzewami od czasu posadzenia drzewa po kres jego życia. Arboryści najczęściej wykonują prace pielęgnacyjne, mające na celu usuwanie suchych, niebezpiecznych gałęzi. Celem uniknięcia nie zawsze niezbędnej ingerencji w naturalny rozrost drzewa, często stosuje się wiązania elastyczne, unikając tym samym cięcia konarów. Prace wykonywane są arborystycznymi technikami dostępu linowego.