Oferta

Zajmujemy się zagospodarowaniem zieleni wysokiej, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych (np. cmentarze, ogrody, parki) lub niedostępnych standardowymi metodami. Prace wykonywane są metodą dostępu linowego bez użycia ciężkiego sprzętu. Oferta skierowana jest zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych.

Zakres wykonywanych prac:
  • Wycinka sekcyjna drzew (segmentowa wycinka drzewa kawałek po kawałku w miejscu, w którym nie ma możliwości jego „położenia”, np. w bliskości domów czy na cmentarzach);
  • Pielęgnacja polegająca na usuwaniu suchych gałęzi i konarów;
  • Kształtowanie i redukcja korony drzew;
  • Zakładanie wiązań sztywnych i elastycznych (zabezpieczenie przed pęknięciem konaru lub stabilizacja już pękniętego);
  • Przycinanie żywopłotów;
  • Inne prace wysokościowe zależnie od potrzeb klienta.